Door: Chantal van de Kragt

Merk je dat je teveel ‘hoofd’ bent en te weinig ‘lijf’? Dat het leven niet stroomt en je de teugels te strak in eigen hand houdt? Of dat aanraking een thema is wat je maar niet lijkt te vatten?

Ons lichaam is als een bibliotheek die ladingen en niet gevoelde gevoelens ‘onthoudt’. Die spanning vastzet en belet te zakken naar een rustiger ademhaling en naar in het moment zijn. Door spierspanning harnassen we onszelf tegen ervaringen om niet gekwetst te worden. Dit harnas hebben we ‘aangetrokken’ door ervaringen die we hebben opgedaan in het verleden. Ze zijn ontwikkeld om ons te beschermen. Ze hebben nooit als bedoeling gehad ons af te sluiten, ons eenzaam te doen voelen of om ons te doen verstarren. Toch is dat vaak wat er gebeurt na verloop van tijd.

Het maakt dat we niet geraakt worden. Dat we het lastig vinden om te voelen, om in verbinding te zijn met anderen en om de wijsheid van onze gevoelswereld te consulteren. Het maakt dat we minder involved zijn, waar we graag onderdeel zouden willen uitmaken van de stroom. Door dit harnas is de reflex ontstaan om uit het lijf, in het hoofd te schieten, om controle te houden in plaats van regie te hebben. Zo ontstaan leiderschapsstijlen en strategieën die niet geënt zijn op vertrouwen en authenticiteit, maar op angst en overleving.

In het traject ‘Uit het hoofd, in het Lijf’, helpt Chantal van de Kragt je weer opnieuw te verbinden met je lichaam. Via ontspanning en zachtheid mogen opgeslagen ladingen vrijkomen en weer onderdeel worden van de ademhaling. Via het helemaal zijn met wat er is, via het mogen zakken in de ervaring, kan er ontspanning komen op vele lagen. Mag de reflex tot rust komen om in het hoofd te schieten. Zo wordt een basis gelegd om vanuit meer ontspanning in het leven te staan, leiding te geven en tot de wijsheid van de gevoelswereld te komen.

Je kunt een losse sessie inplannen ter kennismaking. Je kunt ook een traject doen van meerdere keren. In overleg en in het moment kan gevoeld worden wat er nodig is. Ik neem contact op met Chantal van de Kragt.