Door: Dymphie Peeters

Merk je verschil tussen hoe je jezelf ervaart en hoe je je naar de buitenwereld positioneert? Dat veel van wie jij bent niet naar buiten komt, terwijl je daar wel behoefte aan hebt? Of dat het lastig is te zeggen wat je voelt omdat je bang bent dat een ander daar iets van vindt?

Als mens geven we uiting aan wie we zijn en aan hoe we ons voelen via onze stem. Een stem die anders is dan andere stemmen en die een brug vormt tussen onze binnenwereld en de buitenwereld. Via onze stem laten we weten wat we aan kleur, gevoelens, ervaringen, intenties en verlangens bij ons dragen. En eigenlijk is het niet alleen de stem die hier uiting aan geeft, ons hele lichaam met al onze zintuigen geeft expressie aan wie we zijn en wat er van binnen bij ons gebeurt. En toch is het spannend gezien en gehoord te worden. Om te laten zien wie je bent. In het geven van je mening, bij presentaties, in vergadering, maar ook bij vriendschappen en relaties.

Er zijn stemmetjes in ons hoofd die iets ‘vinden’, die ons opleggen hoe we ons dienen te gedragen, wat we horen te zeggen, wat mooi, lelijk of toch wel raar is. Die vinden dat we maar beter ons mond moeten houden. Deze stemmetjes remmen de authentieke beweging, maken een houding ‘onecht’. Ze beperken ons in onze vrijheid en beweging. Zo stagneert de stroom waarin we natuurlijkerwijs delen in onze innerlijke rijkdom. De stroom die zorgt voor verbinding, creativiteit en plezier, die maakt dat we in contact zijn met onze intuïtie en waarheid.

Expressie geven aan wat er leeft kan kwetsbaar en tegelijkertijd oneindig krachtig zijn. In het traject Expressie & Vrijheid word je uitgenodigd om via oefeningen, geluid en beweging een brug te slaan tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Leiderschap en authenticiteit versterken elkaar wanneer ze in elkaars verlengde liggen. Dymphie Peeters helpt je op speelse wijze contact te maken met wat echt is. Via jouw stem, jouw lijf en met wie jij bent, word je steeds vrijer en losser in contact met jezelf en met de wereld om je heen. Je zal versterkt worden in je houding en de manier waarop je jezelf neerzet.

Je kunt een losse sessie inplannen ter kennismaking. Je kunt ook een traject doen van meerdere keren. In overleg en in het moment kan gevoeld worden wat er nodig is. Ik neem contact op met Dymphie Peeters.