Hoe zou het zijn als je op jezelf mag vertrouwen? Om je eigen kanaal te openen van wijsheid en intuïtie? Hoe zou het zijn als je jouw vrouwelijke potentie voluit kunt leven?

De lessen binnen de jaartraining en opleiding zijn gebaseerd op feminiene waarden. Er wordt gewerkt vanuit een geïntegreerde aanpak van zowel hoofd, gevoel, de directe ervaring en het onderbewuste. Het ‘inpluggen’ op een dieper weten heeft extra aandacht. De basisvorm van waaruit we werken, is altijd de cirkel. Een vorm waarin geen of weinig hiërarchie is en waarin elke ervaring van even grote waarde is en de eenheid centraal staat. Alle processen die met het leven te maken hebben zijn cyclisch, van relaties tot werk, van het hebben van een gezin tot je persoonlijke ontwikkeling. Dat maakt dat de kennis en ervaringen die je aangereikt krijgt in de lessen van onschatbare waarde zijn voor alle domeinen in je leven.

School voor Vrouwelijk Leiderschap is een school waarin kennis over de vrouwelijke weg, basisconcepten over vrouwelijkheid, vrouwelijke archetypen en uitgangspunten geënt op  heelheid geleerd en ervaren worden. In online lessen wordt kennis overgedragen en op inzicht niveau gewerkt. In de live bijeenkomsten wordt een combinatie gemaakt van leren vanuit ervaring, rituelen, sharing, groepswerk en het transformeren via opstellingswerk, visualisatie en gespreksvormen.